Milan Showcase (Group 1)

AUSTRALIAN FOREX INVASION
ArtMeet Gallery, Milano

ARTEXPO2015
Spazio Progetto East End Studio, Milano